Tekst opublikowany w „Dialogu”
„Proszę przestać kłapać”, czyli Włodzimierz Staniewski, Artes Liberales i działalność akademicka

Włodzimierz Staniewski balansował na granicy: na każdy przykład nadużycia można znaleźć inny, w którym zachowywał się poprawnie. Jednak, i to najważniejsze, działa to i w drugą stronę, pozwalając wskazać niewłaściwie zachowania. Oddając krytykom i krytyczkom zachwyty nad efektami pracy, a jednoczesny brak refleksji nad jej bezpieczeństwem, ten tekst jest poświęcony przekroczeniom Staniewskiego na warszawskim Wydziale „Artes Liberales”.

zdjęcie: Ablakok