Tekst opublikowany w „Dialogu”
Możliwości

Teatrom nie udało się odpowiedzieć na analogowe potrzeby, które nasilają się wraz z większą powszechnością technologii, szczególnie telefonów — i które zostały wzmocnione przez pandemię. Nie udało się to, mimo że teatr jest być może najbardziej analogową z dziedzin kultury, a jednocześnie charakteryzuje się dużą zdolnością adaptowania do zmian. W pewnym sensie gotowość do ciągłej zmiany jest najbardziej syntetyczną definicją teatru. Istniała i nadal istnieje więc przestrzeń na przemyślenie strategii i działanie adekwatne do potrzeb publiczności.

zdjęcie: Piotr Krajewski